Back to Top

Atoombom Vreugdebom

winkelwagen


Atoombom Vreugdebom

Auteur: Bernardino de Citta
Met illustraties van Sunya de la Terra en Bernardino de Citta
2e herziene druk, Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
63 bladzijden, A5 formaat
Prijs € 8,50 (exclusief verzendkosten)

 

Ervaringen met de transformatie van het atoom in het menselijke lichaam zijn op een dichterlijke manier beschreven, terwijl er ook spirituele kennis in is verwerkt betreffende de wetenschap lilaca.

 

Hoewel enige kennis van lilaca prettig is bij het lezen van deze poëzie, kan men ook zonder dat de woorden op zich laten inwerken en er contact mee krijgen.

 

Kafttekst
Alle gedichten in dit boek zijn geschreven in het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Dat was de tijd van de wapenwedloop tussen de Sovjet-Unie en de VS met de kruisraketten en de dreiging van de atoombom. In deze gedichten geeft Bernardino de Citta weer hoe de mens anders tegen deze zaken aan kan kijken, door een ontwikkeling van de materie die ter hand genomen is door het lila. Het lila is de evolutiekracht die in de wereld werkt, of mensen dit nu willen weten of niet.

 

Bernardino de Citta is door een lila ontwikkeling van de lichaamsmaterie eerst een waarheidswezen geworden, dat wil zeggen een mens die hand in hand met het lila wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de hoedanigheden van de menselijke materie die zijn waarheidsstof heeft prijsgegeven. De gedichten in dit werk dateren uit de tijd dat hij een waarheidswezen was geworden. Zijn gedichten moeten dan ook gelezen worden als zodanig.

 

Zijn ervaringen met de transformatie van de lichaamsmaterie en het zicht op de wereld vol dreiging en atoomgevaar geven een interessante blik in de keuken van het lila, waar zaken gebeuren die door een doorsnee mens niet voor mogelijk worden gehouden, maar die wel een realiteitsgehalte hebben dat niet met het verstand overzien kan worden. Deze gedichten geven de ervaringen van de schrijver en lilacus Bernardino de Citta weer, en daardoor kan eenieder die dit wil een beginnend inzicht krijgen in zichzelf door middel van deze lila gedichten.

 

In deze tweede herziene druk zijn de teksten van de gedichten waar dat nodig was geactualiseerd. Verder hebben de gedichten nog niets aan actualiteit ingeboet.

 

 

error: