Back to Top

Het spel van het bewustzijn

winkelwagen

 

 

Het spel van het bewustzijn –
De weg naar een spiritueel leven

Auteur: Sunya de la Terra
Met illustraties en schema’s
1e druk, Rucphen, Stichting Elektoor, 2017
316 bladzijden, C4 formaat
Prijs € 35,- (exclusief verzendkosten)

 

 

 

Kafttekst
Het spel van het bewustzijn. De weg naar een spiritueel leven bevat alle kennis die een mens nodig heeft om een spiritueel wezen te worden. Elk hoofdstuk belicht een ander onderwerp, van de meest onbewuste tot de meest lichtende werelden, maar het boek vormt vooral ook een eenheid. Het is als een geslepen diamant die telkens een ander facet van zichzelf toont. Veel zal pas enigszins op zijn plek vallen als het hele boek gelezen is.
De tekst wordt telkens ondersteund door verhelderende tekeningen en schema’s, met name over de diverse bewustzijnslagen waaruit een mens is opgebouwd – lagen waarvan de mens normaliter geen flauw benul heeft. Dat alleen al maakt kennismaking met dit boek verrassend: een mens blijkt heel anders in elkaar te zitten dan de ideeën die daarover gangbaar zijn.

 

Het is voor de lezer daarbij de kunst om zich niet druk te maken over termen die op het eerste – en ook op het tweede – gezicht onbegrijpelijk lijken. Het boek is er niet om met het verstand te begrijpen. Door het hele boek heen is voelbaar dat het zich pas ten volle opent aan iemand die niet alleen heeft gelezen, maar ook aan den lijve heeft ervaren wat er allemaal staat. Het boek heet ook niet ‘de weg naar een emotioneel leven’ of ‘de weg naar een intellectueel leven’, maar ‘de weg naar een spiritueel leven’. Het besef dat een spiritueel leven een onbekend avontuur is, helpt aanzienlijk bij het lezen.

 

Wie de tekst rustig op zich laat inwerken, zal merken dat er iets in hem mateloos gefascineerd is door alles wat er staat, ook al kan hij er met de pet niet bij. Het is een boek om in te lezen, om weg te leggen en daarna weer in te lezen, als een mysterie dat zich niet laat ontsluieren met het denken maar dat toch iets onweerstaanbaar aantrekkelijks heeft. Het is ook een boek dat de lezer uitnodigt om in beweging te komen en een universum te gaan ontdekken in zichzelf dat nu nog een sluimerbestaan leidt. Het boek opent poorten naar ongekende vergezichten.

 

De goede verstaander voelt feilloos aan dat in dit boek de essentie van het leven aan bod komt. Hier wordt doorschouwd hoe een mens in elkaar zit en wie hij kan worden. Onverbloemd komt aan bod hoe onvolmaakt het leven van een mens nog is, maar ook hoe hij een stap kan zetten in de richting van een toekomstperspectief dat mooier en grootser is dan alles wat hij zich in zijn stoutste dromen kan voorstellen. Dat wil niet zeggen dat het boek ook maar een zweempje euforie bevat. Nuchterheid doordesemt het hele boek. Telkens wordt ook duidelijk dat het geen sinecure is om de weg naar een spiritueel leven te bewandelen. Er is een stevige inzet en vooral ook oprechtheid, vertrouwen en overgave nodig om stappen te zetten. Maar die inzet levert wel boter bij de vis op: de weg naar een spiritueel leven is geen lijdensweg, maar een weg van blijdschap, met de vreugde in het verschiet.

 

Alles tussen hemel en aarde en ver daarbuiten komt aan bod in dit boek en wordt met een kristalheldere blik doorschouwd en beschreven. Voor de auteur zijn het realiteiten waarmee zij intiem vertrouwd is, anders zou zij er niet zo over kunnen schrijven. Het is een boek dat de wereld verandert voor iedereen die de moeite neemt om erin te verwijlen en die zijn oordelen even laat zijn voor wat ze zijn. Want op de weg naar een spiritueel leven is iemand niet bezig met oordelen en veroordelen – op die weg is iemand blij met alle wijsheid die is samengebald in dit boek.

 

 

error: