Back to Top
 
 

Serie Delta

De serie Delta omvat een serie publicaties over het lila en de lilaca. De onderwerpen in deze uitgavereeks zijn divers en het resultaat van een afgerond onderzoek. De artikelen worden aangeboden in de vorm van een monografie of essay. Ze worden uitgegeven door Elektoor. Het formaat is A5 en de uitvoering is met een soft cover. Prijs € 10,95 (exclusief verzendkosten).

 

DELTA 19: RALPH WALDO EMERSON
Auteur: Sunya de la Terra
Rucphen, Stichting Elektoor, 2016
55 bladzijden

Ralph Waldo Emerson is een filosoof die bij een kleine groep mensen wel wordt gewaardeerd, maar voor het grote publiek een tamelijke onbekende is. Dit komt vooral door zijn specifieke inzichten, die nauw samenhangen met de Vedische geschriften en de Upanishads. Daardoor wordt zijn filosofie vaak moeilijk en onbegrijpelijk of zweverig gevonden. In dit korte bestek wordt geprobeerd wat meer inzicht te geven in zijn filosofische gedachten die het gewone verstand vaak overstijgen, vandaar dat hij ook wel benoemd wordt als een transcendent filosoof. Lees verder…

 

DELTA 18: ARTHUR SCHOPENHAUER EN DE UPANISHADS
Auteur: Sunya de la Terra
Rucphen, Stichting Elektoor, 2016
65 bladzijden

In deze korte monografie wordt vooral onder de aandacht gebracht hoe Arthur Schopenhauer in zijn fascinatie voor de Upanishads deze Oosterse wijsheid heeft ingebracht in zijn filosofie. Daarmee is hij een wegbereider voor de acceptatie van deze boeken van wijsheid, geschreven door zieners die zelf vanuit een psychisch zicht hun ervaringen met de Allerhoogste Brahman opschreven. Er worden enkele verschillen aangeduid over hoe de Upanishads een ontwikkeling van de mens en de mensheid zien, en hoe Schopenhauer dit ziet in zijn filosofie. Lees verder…

 

DELTA 17: LILACA VOOR BEGINNERS
Ondertitel: Vingeroefeningen in de lilaca
Auteur: Sunya de la Terra
Rucphen, Stichting Elektoor, 2016
51 bladzijden

Hoewel dit boek ‘Lilaca voor beginners’ wordt genoemd, is het verre van een lesboek in de klassieke zin. De stof die in dit boek wordt behandeld is daarvoor te lastig zo niet onmogelijk met het verstand te begrijpen. Dit lesboek is dan ook niet bedoeld om iets te leren, maar om het tot jezelf toe te laten. Lees verder…

 

DELTA 17: LILACA FOR BEGINNERS
Subtitle: Finger exercises in lilaca
Author: Sunya de la Terra
Rucphen, Stichting Elektoor, 2022
Pages: 50

This is the first textbook that appears about lilaca. Until now it was sufficient to indicate things in a rather narrative form, as the various previous publications in the field of lilaca show. Although this book is called ‘Lilaca for Beginners’, it is far from a textbook in the classical sense. The subject matter covered in this book is too tricky, if not impossible, to understand with the mind. Therefore, this textbook is not intended for one to learn something, but to allow it to oneself. Read more…

 

DELTA 16: ONRUST EN SPANNING
Auteur: T.M. Geraedts
Rucphen, Stichting Elektoor, 2014
60 bladzijden

De mededeling van de dokter dat de PSA (prostaat specifiek antigeen) verontrustend hoog is kan een man behoorlijk wat onrust en spanning geven. Of hem toch confronteren met de spanning en onrust die altijd in hem leeft. Lees verder…

 

DELTA 15: VAN GOD LOS? EN HOE NU VERDER?
Auteur: drs. A.H.F.I. Geraedts
Rucphen, Stichting Elektoor, 2012
99 bladzijden

De manier waarop de mens over de natuur en over zichzelf denkt, is door Darwin grondig op de schop genomen. Voordat Darwin zijn baanbrekend werk ‘On the origin of species’ publiceerde, nam de mens de centrale plaats in een door God gecreëerde natuurlijke orde in. Lees verder…

 

DELTA 14: LILACA EN DE DOOD
Auteur: P. Knopper
Rucphen, Stichting Elektoor, 2009
66 bladzijden

Wat is er te ontdekken als iemand aan kanker lijdt en vrijwel zeker dood zal gaan? Welke rol kan deze ziekte spelen voor de omstanders en hoe kunnen zij ontdekken wat er aan het licht komt over hun eigen toestand en houding daarbij? Lees verder…

 

DELTA 13: LILACA EN HET BOEDDHISME
Auteur: A.Th. Maissan
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
48 bladzijden

Deze interessante studie over het boeddhisme levert een verrassend resultaat op, namelijk dat deze religie helemaal niets te maken heeft met spiritualiteit, maar met mentale regels en rationalisme. Lees verder…

 

DELTA 12: LILACA EN HET MENTAAL
Auteur: A.Th. Maissan
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
103 bladzijden

Aan de hand van praktische voorbeelden in de onderzoeksgota’s wordt beschreven hoe de gemiddelde mens leeft en werkt met zijn mentaal vermogen. Doordat dit mentaal denkt het hoogste in de schepping te zijn, wordt de psyche, de persoon die juist de ontwikkeling van de materie moet ondersteunen, buiten spel gezet. Lees verder…

 

DELTA 11: LILACA EN DE ROTA
Auteur: A.H.F.I. Geraedts
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
162 bladzijden

De Rota in het menselijke lichaam, die in iedere cel verblijft, is een kil, rigoureus veroordelend bewustzijn, een instantie die in het geheim zijn oordelen over iemand velt. Lees verder…

 

DELTA 10: LILACA EN DE BLAUWE DIAMANT
Auteur: Sunya de la Terra
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
65 bladzijden

De ontdekkingstocht begint als een eenvoudige tekst bekeken wordt vanuit een lila oogpunt. Wat vertelt de schrijver tussen de lijnen en meer nog, vanuit welke bewustzijnden schrijft hij zijn tekst? Dat is het onderzoek dat aan bod komt in het boek ‘lilaca en de blauwe diamant’. Lees verder…

 

DELTA 9: LILACA EN DE PRAKTIJK VAN DE GOTA
Auteur: C.B.M. Bolman
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
41 bladzijden

De auteur beschrijft op een eenvoudige en heldere manier hoe een verhuizing verloopt als het een gota is. Een gota die wordt gedaan met een tutorsuprolo, een lila lichtwezen. De onderzoekers die hierbij aanwezig zijn doen hierin ontdekkingen. Niets is te gek om aan het licht te laten komen, want dat zorgt voor progressie in de ontwikkeling van de lilaca. Lees verder…

 

DELTA 8: HOE BEWIJS JE DAT EEN SPONS EEN SPONS IS?
Auteur: H.W. Hagen
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
128 bladzijden

In dit boek wordt op een inzichtelijke wijze verslag gedaan van een bezwaar- en beroepsprocedure van een zelfstandig ondernemer versus de Belastingdienst. Het geschilpunt is de aftrekbaarheid van een lila systeem als bedrijfsmiddel. Lees verder…

 

DELTA 7: LILACA, ONSTERFELIJKHEID EN LILA ONTWIKKELING
Auteurs: The Artists Suprolo: Bernardino de Citta en Sunya de la Terra
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
87 bladzijden

Velerlei aspecten uit wetenschap en samenleving worden bekeken vanuit de lilaca en in verband gebracht met de onvervuldheid van de mens als persoon en wezen. Lees verder…

 

DELTA 5: LILACA EN HET VUUR
Auteur: A.Th. Maissan
Rucphen, Stichting Elektoor, 2007
56 bladzijden

Heraclites zag in alles het vuur en hij ontdekte dat alles wat bestaat uit het vuur geboren wordt. Hij is daarom een interessante wijsgeer uit de Griekse Oudheid. Zowel voor Sri Aurobindo Ghose, die enkele bladzijden over het vuur schreef zonder daar overigens veel aandacht aan Heraclites te besteden, maar ook voor de hedendaagse lilacus. Lees verder…

 

DELTA 1: ONTDEKKINGEN OVER HET LILA
Auteur: Bernardino de Citta
2e druk Rucphen, Stichting Elektoor, 2007
58 bladzijden

Voor de gevorderde lilacus is dit boek een raadsel dat zich maar stukje bij beetje openbaren kan. Naarmate zijn bewustzijn toeneemt, kan hij steeds meer persoonlijk ervaren van wat er hier geschreven staat. Lees verder….