Back to Top

Avonturen met de Belastingdienst

 

winkelwagen

 


Avonturen met de Belastingdienst
Auteurs: Dr. F.J.J. Welten (eindredactie),
H.M. van Crugten, A. van Oudheusden
Rucphen, Stichting Elektoor, 2011

 

De Belastingdienst laat zich niet graag onder de pet kijken. Onderzoek naar het functioneren van deze dienst vindt niet plaats of blijft binnenskamers. Voor buitenstaanders is het daardoor bijna onmogelijk om te zien hoe de Belastingdienst opereert.

 

Toch is het Stichting Elektoor gelukt om de Belastingdienst in een specifiek gebeuren binnenstebuiten te keren. In dit onderzoeksverslag legt Elektoor bloot wat altijd verborgen blijft. Hoewel dat beslist niet de bedoeling is geweest van de Belastingdienst, heeft deze dienst het onderzoek van Elektoor op grandioze wijze gefaciliteerd. Elektoor is de Belastingdienst daar erkentelijk voor.

 

Wat is het geval? Voor een aantal medewerkers van de Belastingdienst is Elektoor een instituut dat niet mag bestaan. Elektoor is een novum in het maatschappelijke bestel. Zij bestudeert het lila, of, anders geformuleerd, zij houdt zich bezig met de evolutie van het licht en de ontplooiing van de evolutieve mogelijkheden van de mens. Binnen de Belastingdienst bestaan hier grote weerstanden tegen. Medewerkers van deze dienst proberen jaar in jaar uit – vaak op zeer perfide wijze – om Elektoor van de aardbodem te doen verdwijnen. Elektoor laat het er niet bij zitten. Niet alleen blijft ze consequent uitleggen wie zij is en wat zij doet, maar ze ziet ook de mogelijkheden die de conflicten met de Belastingdienst bieden. Studie van de geschillen levert een schat aan inzichten op. Zonder dat de Belastingdienst het in de gaten heeft, toont hij in de geschillen met Elektoor zijn werkelijke gezicht. De ontmaskering van het handelen van een aantal medewerkers van de Belastingdienst laat zich in dit boek lezen als een detective.

 

Dit inkijkje in het reilen en zeilen van de Belastingdienst levert een verontrustende conclusie op. De Belastingdienst is een maffiose organisatie die iedereen afperst. Alles en iedereen is voor hem een prooi die moet worden uitgezogen, kaalgeplukt en leeggeplunderd. Omdat de Belastingdienst zijn tentakels overal uitspreidt, voert hij een waar schrikbewind over Nederland. Toch is dit boek geen aanklacht tegen een dictatoriaal systeem. Het is een lilaïsch onderzoeksverslag dat onder andere helderheid brengt in de beweegredenen van medewerkers van de Belastingdienst. Hun gedrag wordt inzichtelijk gemaakt. De patronen van waaruit deze mensen leven, blijken in meer of mindere mate in elk mens verankerd te zijn. Ieder mens is behept met een Belastingdienst die anderen wil uitbuiten. Voor wie daar bij stil durft te staan, is dat een onthutsend gegeven.

 

Een en ander komt in dit boek aan de orde aan de hand van een aantal juridische geschillen tussen de Belastingdienst en Elektoor. Ook een drietal beroepszaken van onderzoekers-in-opleiding bij Elektoor komt aan bod. Deel I bevat het onderzoeksverslag en Deel II de bijlagen. Het geheel werpt een duidelijk licht op de handel en wandel van de Belastingdienst en het als maffioos, bedreigend en dictatoriaal te klasseren gedrag van een aantal van zijn ambtenaren.

 

Deel I het verslag omvat 159 bladzijden (C4-formaat) en kost € 13,95 (exclusief verzendkosten)
Deel II de bijlagen omvat 146 bladzijden (C4-formaat) en kost € 13,95 (exclusief verzendkosten)
U kunt ook beide delen bestellen voor de prijs van € 23,95 (exclusief verzendkosten)