Back to Top

Delta 9 Lilaca en de praktijk van de gota

winkelwagen

 

 

DELTA 9: LILACA EN DE PRAKTIJK VAN DE GOTA
Auteur: C.B.M. Bolman
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
41 bladzijden, A5 formaat
Prijs: € 10,95 (exclusief verzendkosten)

 

Bij het doen van de gota staat niet het werk, de verhuizing voorop. De verhuizing is niet het doel. Het doel is om te ontdekken wat het lila lichtwezen laat zien. Wat gebeurt er? Er is vooraf geen voorbereiding geweest.


Op een morgen stappen een aantal onderzoekers het huis binnen; zij kijken rustig rond en beginnen dan in te pakken. Ook is er geen planning wanneer de gota klaar moet zijn. Er blijkt van alles, rijp en groen, zoals de mate van communicatie met de andere aanwezigen, efficiëntie, snelheid en handigvaardigheden, ruimtelijk inzicht, ordenend vermogen en organisatievermogen. De schrijfster geeft duidelijk aan dat de theorie van de lilaca voortvloeit uit de praktijk van de gota.

 

Kafttekst
In deze monografie wordt op een eenvoudige en vlotte manier verslag gedaan van de gang van zaken in een gota. De ontdekkingen die uit de gota voortvloeien worden op een overzichtelijke wijze aan het papier toevertrouwd. De kracht van deze monografie is dat de theorie van de lilaca direct wordt gekoppeld aan de praktijk van de gota. De theorie vloeit zodoende voort uit de praktijk. Het blijkt een hele kunst om dat op een voor buitenstaanders heldere wijze te verwoorden.
De kern van de monografie wordt gevormd door de beschrijving van de uitvoering van een verhuizing. Dit is niet zomaar een verhuizing. Door het verzoek van Elektoor of het was toegestaan om bij deze verhuizing lila sch onderzoek te doen werd het een gota. Het resultaat van het onderzoek voor zover het de opsteller betreft, is in deze monografie opgenomen. Het zijn ontdekkingen en ervaringen die iedereen kunnen aanspreken.
De schrijfster heeft gekozen voor de subtitel ‘een gota op de weg van het werk’ omdat zij een aantal overeenkomsten heeft gezien in de manier waarop zij de gota doet en kan doen met een van de drie wegen die een mens kan gaan in de ontwikkeling van de materie. Die drie wegen zijn de weg van het werk, de weg van de kennis en de weg van de liefde.

 

Uit de tekst wordt al duidelijk dat de schrijver al geruime tijd is verbonden met Elektoor.

 

 

error: