Back to Top

Delta 11 Lilaca en de rota

winkelwagen

DELTA 11: LILACA EN DE ROTA
Auteur: A.H.F.I. Geraedts
1e druk, Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
162 bladzijden, A5 formaat
Prijs: € 10,95 (exclusief verzendkosten)

 

De Rota in het menselijke lichaam, die in iedere cel verblijft, is een kil, rigoureus veroordelend bewustzijn, een instantie die in het geheim zijn oordelen over iemand velt. Voor iemand er erg in heeft moet hij voor dit kerkelijk gerecht verschijnen en toegeven dat hij fout is.

 

Het is een bewustzijn dat in ieder mens meer of minder uitgesproken aanwezig is, het is een zeer duister, zwart, onderbewust bewustzijn. Niemand wil er iets mee te maken hebben omdat het zo kil en koud te werk gaat naar anderen.
De auteur van dit boek is een priester en psychotherapeut die zich van oudsher thuis voelt in een kerkelijk-autoritaire structuur. Maar tevens is er bij hem het besef dat het leven meer te bieden moet hebben dan het koesteren van tradities. Dit wetenschappelijke geschrift is zo een openhartige autobiografie geworden, waarin de auteur stukje bij beetje blootlegt wat volgens de Rota in hem eigenlijk gemaskeerd moet blijven.

 

Kafttekst
Lilaca en de Rota is een titel die enige uitleg behoeft. De Sacra Rota Romana – kortweg Rota – is het hoogste rechtscollege van de katholieke kerk. De Rota fungeert als een soort ideeënpolitie. Zij bewaakt de rechte leer van de katholieke kerk. Een gelovige die al te vrijzinnige ideeën heeft, of die anderszins het leergezag van de kerk tart, kan rekenen op een veroordeling door de Rota. Tegen zo’n veroordeling door de Rota is geen beroep mogelijk.
Maar de Rota zetelt niet alleen in Rome. Zij heeft ook haar plaats in de materiële structuur van de mens. Zij zit in het vlees van de mens. Zij is daar een kille, strenge, veroordelende instantie, die zichzelf boven iedereen verheven waant, en die voortdurend erop let of andere mensen zich wel volgens de regels gedragen. De Rota is ongenaakbaar en opereert in stilte. Ze wil beslist niet in het volle licht staan, zodat gaat blijken wie zij is en hoe zij doet. En zij is mordicus gekant tegen elke verandering, hoedster van de traditie als zij is. Wanneer de Rota in de gota aan het licht komt, kunnen we dan ook een flinke botsing verwachten.

 

Lilaca en de Rota is het verslag van zo’n botsing. De auteur is een priester en psychotherapeut die zich van oudsher thuis voelt in een kerkelijk-autoritaire structuur. Maar tevens is er bij hem het besef dat het leven meer te bieden moet hebben dan het koesteren van tradities. Zo begint hij meer dan 25 jaar geleden aan de opleiding lilaca. Tijdens de opleiding lilaca komt naar voren hoezeer hij is vereenzelvigd met de Rota in zijn vlees, een veroordelende instantie van een specifieke signatuur. Maar die Rota in hemzelf verzet zich tevens met hand en tand tegen dat inzicht. Dit wetenschappelijke geschrift is zo een openhartige autobiografie geworden, waarin de auteur stukje bij beetje blootlegt wat volgens de Rota in hem eigenlijk gemaskeerd moet blijven.
Lilaca en de Rota is bovenal een studie waarin op een heel heldere manier naar voren komt hoe het lila in de gota – via ogenschijnlijk onbenullige gebeurtenissen – de mens verder brengt in zijn ontwikkeling als hij daarvoor open staat. Ondanks alle eruditie die de auteur haast achteloos tentoonspreidt in deze studie, is het boek dan ook vooral een praktijkstudie lilaca geworden. Een aanrader voor iedereen die interesse heeft in zichzelf en het lila.