Back to Top

Delta 12 Lilaca en het mentaal

winkelwagen

 

DELTA 12: LILACA EN HET MENTAAL
Auteur: A.Th. Maissan
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
103 bladzijden, A5 formaat
Prijs: € 10,95 (exclusief verzendkosten)

 

Aan de hand van praktische voorbeelden in de onderzoeksgota’s wordt beschreven hoe de gemiddelde mens leeft en werkt met zijn mentaal vermogen. Doordat dit mentaal denkt het hoogste in de schepping te zijn, wordt de psyche, de persoon die juist de ontwikkeling van de materie moet ondersteunen, buiten spel gezet.

 

Interessant is te lezen hoe dit alles blijkt uit velerlei gebeurtenissen uit het leven van alledag. Het blijkt dat het denken een verder gaand evolutieproces verhindert.

 

Kafttekst
In Lilaca en het Mentaal wordt de lezer deelgenoot gemaakt van een aantal lilaïsche onderzoeksresultaten over de mentale vermogens van de mens. Deze resultaten vloeien voort uit een aantal praktijkstudie’s van gota’s bij Elektoor. Het betreft een tweetal feestelijke bijeenkomsten, een onderzoek naar de kwaliteit van het tijdschrift Happinez, een herinrichting van een garage en een onderzoek naar de betekenis van een mentaal onbegrijpelijke tekst. Ondanks deze uiteenlopende cases weet de schrijver een boeiend exposé te geven over de verschillende mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van het verstand. Een van zijn conclusies is, dat de mens zijn mentale vermogens en vaardigheden nog slechts ten dele tot ontwikkeling heeft laten komen. Een ontwikkeling die begint met de neerdaling van het mentale principe in de aardse materie. Om deze gebeurtenis te verduidelijken wordt zelfs een gedeelte van het Genesisverhaal uit de Bijbel aangehaald en verklaard.

 

De aanleiding voor deze monografie was een ervaring van de schrijver, dat zijn verstand een blokkade bleek te vormen voor een meer spirituele ontwikkeling. Dat zette hem aan tot het verder onderzoeken van de grenzen van de mentale vermogens. Zo concludeert hij uiteindelijk dat de mens er van overtuigd is dat deze met het verstand in principe alles kan weten en begrijpen. Hij noemt dat een enorme misvatting en een belangrijke hindernis voor een verdere ontwikkeling van de menselijke materie. Aan de andere kant blijkt het verstand ook de mogelijkheden te openen voor een andere, meer spirituele weg. Want het verstand schept de kans voor de individuele mens om die individueel bepaalde keuze te maken.
Deze ontdekkingstocht van de onderzoeker wordt zeer boeiend beschreven en hij komt tot onthutsende conclusies.
Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar wat de mens, als mentaal wezen, nu meer kan dan een dier. Het blijkt dat de vaardigheden van de mens niet zo spectaculair verschillen van die van een dier. Het blijkt dat de vaardigheden nog slechts zeer ten dele tot ontwikkeling heeft laten komen. Hij laat dit zien aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uit de gota.

 

Al met al is deze Delta een zeer verrassend en prettig leesbaar lilaïsch onderzoek naar de oorsprong en werking van het mentaal.