Back to Top

Delta 5 Lilaca en het vuur

winkelwagen

Delta 05 Vuur

DELTA 5: LILACA EN HET VUUR
Auteur: A.Th. Maissan
Rucphen, Stichting Elektoor, 2007
56 bladzijden, A 5 formaat
Prijs: € 10,95 (exclusief verzendkosten)

 

Heraclites zag in alles het vuur en hij ontdekte dat alles wat bestaat uit het vuur geboren wordt. Hij is daarom een interessante wijsgeer uit de Griekse Oudheid. Zowel voor Sri Aurobindo Ghose, die enkele bladzijden over het vuur schreef zonder daar overigens veel aandacht aan Heraclites te besteden, maar ook voor de hedendaagse lilacus.

 

Want het vuur is het transformerende vermogen dat alle materie en energie kan omzetten in een andere stof. In deze studie komt eveneens goed tot uitdrukking dat het denken zorgt dat vele dingen verborgen blijven achter de sluier van het verstand. Ook de mogelijkheden om meer psychisch te gaan leven en zodoende het verstand te laten doen waar het voor is, worden hierbij aangekaart.

 

Kafttekst
Het vuur is het centrale gegeven in deze lilaïsche studie, waarin dit principe vanuit drie verschillende gezichtspunten wordt behandeld. Eerst vanuit de blik van Heraclites, de Griekse filosoof die behoorde tot de School van Milete, vervolgens de visie van de Indiase Sri Aurobindo Ghose en daarnaast het zicht wat de lilaca op deze zaken heeft.
Heraclites zag overal het vuur in, voor hem was het vuur een eeuwig zijn en een eeuwig worden. Sri Aurobindo Ghose voegt daar zijn eigen zienswijze aan toe, namelijk die van een scheppend, creatief vuur dat in alles verborgen is.
De lilaca gaat uit van het grondprincipe, dat het vuur het creatief vermogen is, dat tezamen met de psyche een evolutie van het licht aan het bewerkstelligen is.
Het wordt tevens duidelijk, wat lilaïsch gezien de moeilijkheid is in de traditionele wetenschap en religie met zijn positivisme, pragmatisme en zijn kennisleer, namelijk dat alles beredeneerd moet kunnen worden met het mentaal, de denkende rede, terwijl steeds weer blijkt dat deze denkende rede niet de mogelijkheid heeft om de moderne problematiek op allerlei vlak, zowel sociaal als religieus als wetenschappelijk of psychologisch, op afdoende wijze ter hand te nemen.
Er worden tevens wat mogelijkheden geschetst om deze moeilijkheden te boven te kunnen komen.

 

De auteur is zelf sedert enkele decennia verbonden aan Stichting Elektoor, wetenschappelijk instituut voor lilaca.

 

 

error: