Back to Top

Delta 7 Lilaca onsterfelijkheid en lila ontwikkeling

winkelwagen

 

DELTA 7: LILACA, ONSTERFELIJKHEID EN LILA ONTWIKKELING
Auteur: The Artists Suprolo: Bernardino de Citta en Sunya de la Terra
Rucphen, Stichting Elektoor, 2008
87 bladzijden, A5 formaat
Prijs: € 10,95 (exclusief verzendkosten)

 

Velerlei aspecten uit wetenschap en samenleving worden bekeken vanuit de lilaca en in verband gebracht met de onvervuldheid van de mens als persoon en wezen.

 

Er worden mogelijkheden geschetst om in het dagelijkse leven met behulp van lilaca en de inzichten die daarbij zijn verworven, op een andere manier te gaan zijn. Om tot een werkelijke verandering te komen is echter een verandering van de lichaamsmaterie noodzakelijk. Een niet eenvoudige opgave, zo lijkt het. Maar met de instrumenten die voorhanden zijn in de lilaca is het mogelijk om al doende en al proberende verder te komen met zichzelf en zo te komen tot een meer psychisch leven en bestaan. Vooral geschikt voor diegenen die Delta 6 hebben gelezen, Basiskennis lilaca.

 

Kafttekst
Deze Delta nummer 7 over lilaca, onsterfelijkheid en de lila ontwikkeling is een prima aanvulling op Delta nummer 6 waarin theoretische basisinformatie wordt gegeven over de lilaca. In dit werk komen allerlei aspecten uit wetenschap en samenleving aan bod en wordt aangegeven wat de invloed van de lilaca daarop is en kan zijn. In klare taal leggen de auteurs uit, dat de lilaca de mensen in contact brengt met de ‘onzichtbare’, noumenale werelden achter het gordijn van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. Achter dit gordijn liggen de oorzaken en verklaringen van de gebeurtenissen in het dagelijks leven. Hier liggen de antwoorden op alle wezenlijke vragen, zoals de vraag naar de zin van het bestaan en de vraag wat materie en energie werkelijk zijn.
Om in contact te treden met deze werkelijkheden is er een groei nodig van ware of psychische vermogens in de mens, zo geven de auteurs aan. Lilaca beoefenen houdt met andere woorden een lila bewustwording in. Het is een ontdekkingsreis waarin telkens nieuwe vermogens van de psyche en de lichaamsmaterie worden blootgelegd en ontvouwd.
In deze uitgave wordt ook heel duidelijk aangegeven wat de uiteindelijke mogelijkheden van de lila ontwikkeling zijn, namelijk het bereiken van een volmaakt en dus onsterfelijk lichaam. Dat dit geen fantasieën zijn blijkt uit de diverse praktische voorbeelden en uitwerkingen die duidelijk en helder zijn omschreven. Hoeveel beperkingen de menselijke materie op dit moment ook nog heeft, hij blijkt over letterlijk onbegrensde mogelijkheden te beschikken.

 

Deze publicatie is een heruitgave van het boekje ‘Psychofysica, onsterfelijkheid en supramentale bewustwording’ uit 1984. Het blijkt nog niets aan actualiteit te hebben verloren. Wel zijn de teksten hier en daar aangepast en aangevuld op basis van de in de afgelopen twintig jaar verkregen inzichten.

 

 

error: