Back to Top

Synthese van Yoga

winkelwagenDe Synthese van Yoga (deel 1-4)
Vertalers: Sunya de la Terra en Sri Aurobindo
Eindredactie: A.Th. Maissan
Tekst zonder illustraties
Rucphen, Stichting Elektoor, 2020
deel 1: 298 pagina’s, deel 2/3: 337 pagina’s, deel 4: 317 pagina’s, C4-formaat
Prijs: € 29,95 per deel (exclusief verzendkosten)
ISBN 978-90-8923-080-5 / 978-90-8923-082-9 / 978-90-8923-083-6

 

Verantwoording van de vertaler: Bij de vertaling van The Synthesis of Yoga is gebruik gemaakt van de uitgave uit 1971 de Complete Works: Sri Aurobindo Birth Centenary Library, popular edition, uitgegeven door Sri Aurobindo Ashram Trust 1971 – 1976 in Pondicherry, India. The Synthesis of Yoga omvat daarin de delen 20 en 21.

Het vertalen van het boek van Sri Aurobindo The Synthesis of Yoga brengt met zich mee, dat sommige woorden en uitdrukkingen die hij veel gebruikt en te maken hebben met het taalgebruik in de Oosterse cultuur, op een passende manier worden vertaald naar het Nederlands. Veel Sanskriet woorden worden in deze vertaling weggelaten en vervangen door de betekenis zoals deze in de Engelse taal wordt weergegeven, vaak door Sri Aurobindo zelf.

Sri Aurobindo gebruikt het woord integrale Yoga om aan te duiden dat iedere ontwikkeling die gestoeld is op de Waarheid en de Allerhoogste Realiteit, daaronder valt. Daardoor valt ook de ontwikkeling van de materie en een psychische ontplooiing onder die term, omdat dit ook het kernpunt is bij de integrale Yoga zoals die door Sri Aurobindo wordt beschreven. De ontwikkeling van de materie en daarbij een psychische ontplooiing is in feite de westerse term voor integrale Yoga.

De vertaling is in eerste instantie bedoeld voor Stichting Elektoor, die als eerste doel heeft te komen tot een mens, die zijn volle menszijn heeft bereikt door een psychisch wezen te worden. Een psychisch wezen is een waarheidswezen, dat wat door Sri Aurobindo een supramentaal wezen wordt genoemd. Die term gebruikt hij als een voorlopige term, zolang er nog niets anders is. Supramentaal betekent voor hem dan ook heel eenvoudig, ‘dat wat het mentaal te boven gaat’ en dat is de psychisch levende mens.

Het woord supramental wordt vertaald met waarheid, of als het gaat om de supramentale wereld, de waarheidswereld. Wat Sri Aurobindo aanduidt als een supramentaal wezen is een psychisch levend, waar wezen. Het heeft de eerste stap naar een compleet, psychisch levend mens voltooid.

Het gaat er in The Synthesis of Yoga vooral om, de eerste beginselen te leren kennen in een ontwikkeling van materie die van belang zijn bij het bestuderen van alle verschijnselen die zich daarbij voor kunnen doen in de mens. Als een persoon zich op het pad begeeft dat leidt naar een psychisch wezen of in de termen van Sri Aurobindo een supramentaal wezen, een mens op het toppunt van zijn kunnen, dan is er heel veel bereikt in de wereld.

 

 

error: