Back to Top
 
 

Publicaties

 

Elektoor is uitgever van de volgende publicaties:

De Gouden Visie, e-magazine voor lilaca
De Gouden Visie is een digitaal kwartaaltijdschrift dat op het internetportaal elektoor.com wordt geplaatst. Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen op een gebrocheerde printversie van dit tijdschrift. In deze publicatie worden allerlei artikelen opgenomen die een visie geven vanuit de lilaca op uiteenlopende onderwerpen van maatschappelijk of wetenschappelijk belang. De taal is populair wetenschappelijk.

Het spel van het bewustzijn – de weg naar een spiritueel leven
Dit boek bevat alle kennis die een mens nodig heeft om een spiritueel wezen te worden. Vanuit een levende ervaring beschouwt en beschrijft de auteur in diverse hoofdstukken de meest onbewuste en de meest lichtende werelden met een kristalheldere blik. Zij heeft deze werelden verkend en is de weg gegaan die leidt naar een spiritueel leven en naar een vervolmaking van de mens. Verhelderende tekeningen en schema’s, met name over de diverse bewustzijnslagen waaruit een mens is opgebouwd, ondersteunen de tekst.

 

Serie Delta
De serie Delta omvat een serie publicaties over het lila en de lilaca. De onderwerpen in deze uitgavereeks zijn divers en het resultaat van een afgerond onderzoek. De artikelen worden aangeboden in de vorm van een monografie of essay.

 


Overige lilaïsche publicaties
Alle publicaties die niet passen in de genoemde publicatievormen worden als boek of in brochurevorm uitgegeven. Dat kan een onderzoeksverslag zijn van enige omvang, of een samenvatting van een serie artikelen over een bepaald onderwerp.