Back to Top
 
 

Publicaties

 

Elektoor is uitgever van de volgende publicaties:

De Gouden Visie, e-magazine voor lilaca
De Gouden Visie is een digitaal kwartaaltijdschrift dat op het internetportaal elektoor.com wordt geplaatst. Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen op een gebrocheerde printversie van dit tijdschrift. In deze publicatie worden allerlei artikelen opgenomen die een visie geven vanuit de lilaca op uiteenlopende onderwerpen van maatschappelijk of wetenschappelijk belang. De taal is populair wetenschappelijk.

Het spel van het bewustzijn – De weg naar een spiritueel leven
Dit boek bevat alle kennis die een mens nodig heeft om een spiritueel wezen te worden. Elk hoofdstuk belicht een ander onderwerp, van de meest onbewuste tot de meest lichtende werelden, maar het boek vormt vooral ook een eenheid. Het is als een geslepen diamant die telkens een ander facet van zichzelf toont. Veel zal op zijn plek vallen als het hele boek gelezen is. De tekst wordt ondersteund door verhelderende tekeningen en schema’s, met name over de diverse bewustzijnslagen waaruit een mens is opgebouwd. Een mens blijkt heel anders in elkaar te zitten dan de ideeën die daarover gangbaar zijn.

Op pad naar jezelf

Naar meer psychische gebieden
Twee boeken die een herfstwandeling met de evolutiekracht weergeven.
Er zijn vele ideeën over de ontwikkeling van de materie, maar alleen door op pad te gaan met de evolutiekracht, het lila, kan duidelijk worden dat al die ideeën niet kloppen met de realiteit. Want alle ideeën houden op te bestaan als de stap naar jezelf werkelijk wordt gezet. Niets zal meer hetzelfde zijn, maar de blijdschap om het intense contact met het lila wordt groter en groter.

 

Serie Delta
De serie Delta omvat een serie publicaties over het lila en de lilaca. De onderwerpen in deze uitgavereeks zijn divers en het resultaat van een afgerond onderzoek. De artikelen worden aangeboden in de vorm van een monografie of essay.

 


Overige lilaïsche publicaties
Alle publicaties die niet passen in de genoemde publicatievormen worden als boek of in brochurevorm uitgegeven. Dat kan een onderzoeksverslag zijn van enige omvang, of een samenvatting van een serie artikelen over een bepaald onderwerp.